- naturlig aktivitet

Setskog IF

Setskog IF er et flere-idrettslag som tilbyr ulike aktiviteter til alle aldesgrup-

per gjennom hele året. Vi har flotte turløyper som kan benyttes både som-

mer og vinter, foballbaner, skøytebane og milevis med skiløyper. Ett naturlig

samlingspunkt er Steinby hytta på vinteren med oppkjørte skiløyper fra

ulike steder i bygda. I tillegg tilretelegger vi for padle aktivitet på innsjøen

Setten.

Alle skal føle seg velkommene til Setskog IF og vi skal arbeide for at særlig

barn og unge kan få dekket sine behov for fysisk aktivitet og sosialt samhold

gjennom idretten. Vi håper også at Padlefestivalen kan være med å skape

samhold i bygda vår da dette er arrangementet som samler barn og voksne

i alle aldre en gang i året.

Velkommen til Setskog IF – Vi gleder oss til å se deg!

SPONSORER

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 465 00 591 setskogif@setskogif.no

Setskog Festivalene

Setskog IF

Setskog IF er et flere-idrettslag som tilbyr ulike aktiviteter

til alle aldesgrupper gjennom hele året. Vi har flotte

turløyper som kan benyttes både sommer og vinter,

foballbaner, skøytebane og milevis med skiløyper. Ett

naturlig samlingspunkt er Steinby hytta på vinteren med

oppkjørte skiløyper fra ulike steder i bygda. I tillegg tilrete-

legger vi for padle aktivitet på innsjøen Setten.

Alle skal føle seg velkommene til Setskog IF og vi skal ar-

beide for at særlig barn og unge kan få dekket sine behov

for fysisk aktivitet og sosialt samhold gjennom idretten. Vi

håper også at Padlefestivalen kan være med å skape

samhold i bygda vår da dette er arrangementet som sam-

ler barn og voksne i alle aldre en gang i året.

Velkommen til Setskog IF – Vi gleder oss til å se deg!

SPONSORER
- naturlig aktivitet

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 922 30 417 setskogif.@setskogif.no