KONTAKT OSS

Setskog IF 951 23 911 Send oss epost http://www.setskogif.no
RETNINGSLINJER FOR BRUK: Avtalen gjelder for leie av selskapslokal, kjøkken, gang med toalett og dusj. Avtalen gir ikke tilgang til trimrom og/eller underetasje. Utleie inkluderer ikke vask. Leietaker skal selv sørge for at lokale forlates i samme stand, og like rent, som når leieforholdet startet. Det er ikke lov å røyke i lokale. Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar Ødelagt inventar erstattes av leietaker, skade meldes til setskogif@setskogif.no  Ansvarlig leietaker må være minst 30 år. Ved avbestilling senere enn to uker før leieforholdet starter, betales 50% av leiesummen Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 70. Bruk av SIF sitt audiovisuelt utstyr avklares med utleier før bruk Vi håper dere får en trevlig samling.
Kjøkken utleielokale Utsikt, og bordtype selskaslokale. 65 sitteplasser

KONTAKT OSS

Setskog IF 951 23 911 Send oss en epost http://www.setskogif.no
Design og drift: grafiskservice.com
RETNINGSLINJER FOR BRUK: Avtalen gjelder for leie av selskapslokal, kjøkken, gang med toalett og dusj. Avtalen gir ikke tilgang til trimrom og/eller underetasje. Utleie inkluderer ikke vask. Leietaker skal selv sørge for at lokale forlates i samme stand, og like rent, som når leieforholdet startet. Det er ikke lov å røyke i lokale. Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar Ødelagt inventar erstattes av leietaker, skade meldes til setskogif@setskogif.no  Ansvarlig leietaker må være minst 30 år. Ved avbestilling senere enn to uker før leieforholdet starter, betales 50% av leiesummen Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 70. Bruk av SIF sitt audiovisuelt utstyr avklares med utleier før bruk Vi håper dere får en trevlig samling.
- naturlig aktivitet
- naturlig aktivitet