KONTAKT OSS

Setskog IF 951 23 911 Send oss epost http://www.setskogif.no

Setskog fotballgruppe

Setskog IF fotballgruppe har et godt samarbeid med naboklubben Rømskog IL for alle våre fotballag.  Vi har felles styremøter og felles retningslinjer for alle våre lag.  Alle våre lag tituleres Rømskog/Setskog, selv om det i tabeller står kun et klubbnavn. Vi er en breddeklubb, der vi prøver å gi et tilbud til alle som har lyst til å spille fotball.  «Flest mulig, lengst mulig» er et godt motto for oss.  Vi har to fine arenaer, med ekte gress som blir vedlikeholdt av idrettslagene på en utmerket måte, nå er det også på plass et flott lysanlegg på Setskog, som gjør at vi kan benytte banen lenger utover høsten. Setskog fotballgruppe har hovedansvaret for aldersbestemte lag fra G7 tom juniorklasser, vi har også ansvaret for samarbeidet med AHFK damer senior.  Rømskog fotballgruppe har hovedansvaret for herrer senior. Vi ønsker oss enda flere spillere, lagledere og ikke minst dommere.  Er det noen som er interessert i et trenerkurs eller et dommerkurs, så er fotballkretsen villig til å komme til oss for å avholde kurs hvis det blir mange nok.  Ta kontakt med oss i fotballgruppa så prøver vi å få dette til. For 2017 sesongen ser det ut til at vi klarer å stille lag i G7, G8, G9, G10, J14 og J17, i tillegg til herrelaget vårt. Som dere ser i kontaktlista vår er det fortsatt noen «hvite» felter, trenerkabalen er ikke helt på plass ennå, men i løpet av vinteren så håper vi at brikkene faller på plass.
Styre/trenere/ledere Rømskog/Setskog fotballgrupper 2019 Funksjon Navn Tlf Klubb E.mail Leder RIL fotballgruppe Tor Kristian Nilsen 930 59 570 RIL tkn@normeka.no Styremedlem RIL fg Tone H. Delerud 926 47 454 RIL tone.delerud@renor.no Styremedlem RIL fg Kjell Flenstad 951 15 278 RIL kjell.flenstad@ahk.no Leder SIF fotballgruppe Tommy Lunaas 984 85 663 SIF tommy.Lunaas@vegvesen.no Styremdelem SIF fg Thor Gadderud 926 17 324 SIF thor.gadderud@live.no Styremedlem SIF fg Henning Fagersand 920 57 576 SIF he-fag@online.no Trener G7         Trener G7         Oppmann G7         Trener G8 Espen Killi 938 80 424 SIF Espen.Killi@ahk.no Trener G8 Dag Martin Hareton 920 63 679 SIF dmharethon@hotmail.com Oppmann G8 Anders Moen Lysaker 922 17 889 RIL Anders@wepe.no Trener G9 Geir Fagermoen 930 35 571 SIF geirfag@icloud.com Trener G9 Arnt Kenneth Øwre 452 18 610 RIL kenneth_owre1@hotmail.com Oppmann G9 Trine Lise Øwre 988 98 288 RIL trine_owre@hotmail.com Trener G10         Trener G10 Kjell Arne Bergquist 928 32 612 RIL k-arberg@online.no Oppmann G10 Nina Kind Johannesen 479 02 823 RIL niajohan@online.no Hovedtrener J13         Ass. trener J13 Jonas Sundsrud 922 25 114 RIL jonsrud_123@hotmail.com Oppmann J13 Gunstein Arnesen 920 42 560 RIL gar@normeka.no Oppmann J13 Kari Mette Stamnes 905 15 126 SIF kari-mette@vanline.no Trener J17 Jøran Sandby 416 46 568 RIL joran.lundebygrenda@bhg Ass. Trener J17 Jan Veiby 934 18 182 SIF jan.veiby@hafslund.no Oppmann J17 Steinar Olberg 488 84 269 SIF steinar.olberg@assuranselink.no Oppmann J17 Henning Fagersand 920 57 576 SIF he-fag@online.no Trener A-lag         Ass. Trener A-lag         Keepertrener A-lag         Sportslig leder A-lag         Dommeransvarlig Jan Skogstad 928 63 287 RIL htemple@online.no Baneansvarlig RIL Tor Kristian Nilsen 930 59 570 RIL tkn@normeka.no Baneansvarlig SIF Geir Fagermoen 930 35 571 SIF geirfag@icloud.com

KONTAKT OSS

Setskog IF 951 23 911 Send oss en epost http://www.setskogif.no
Design og drift: grafiskservice.com

Setskog fotballgruppe

Setskog IF fotballgruppe har et godt samarbeid med naboklubben Rømskog IL for alle våre fotballag.  Vi har felles styremøter og felles retningslinjer for alle våre lag.  Alle våre lag tituleres Rømskog/Setskog, selv om det i tabeller står kun et klubbnavn. Vi er en breddeklubb, der vi prøver å gi et tilbud til alle som har lyst til å spille fotball.  «Flest mulig, lengst mulig» er et godt motto for oss.  Vi har to fine arenaer, med ekte gress som blir vedlikeholdt av idrettslagene på en utmerket måte, nå er det også på plass et flott lysanlegg på Setskog, som gjør at vi kan benytte banen lenger utover høsten. Setskog fotballgruppe har hovedansvaret for aldersbestemte lag fra G7 tom juniorklasser, vi har også ansvaret for samarbeidet med AHFK damer senior.  Rømskog fotballgruppe har hovedansvaret for herrer senior. Vi ønsker oss enda flere spillere, lagledere og ikke minst dommere.  Er det noen som er interessert i et trenerkurs eller et dommerkurs, så er fotballkretsen villig til å komme til oss for å avholde kurs hvis det blir mange nok.  Ta kontakt med oss i fotballgruppa så prøver vi å få dette til. For 2017 sesongen ser det ut til at vi klarer å stille lag i G7, G8, G9, G10, J14 og J17, i tillegg til herrelaget vårt. Som dere ser i kontaktlista vår er det fortsatt noen «hvite» felter, trenerkabalen er ikke helt på plass ennå, men i løpet av vinteren så håper vi at brikkene faller på plass.
Styre/trenere/ledere Rømskog/Setskog fotballgrupper 2019 Funksjon Navn Tlf Klubb E.mail Leder RIL fotballgruppe Tor Kristian Nilsen 930 59 570 RIL tkn@normeka.no Styremedlem RIL fg Tone H. Delerud 926 47 454 RIL tone.delerud@renor.no Styremedlem RIL fg Kjell Flenstad 951 15 278 RIL kjell.flenstad@ahk.no Leder SIF fotballgruppe Tommy Lunaas 984 85 663 SIF tommy.Lunaas@vegvesen.no Styremdelem SIF fg Thor Gadderud 926 17 324 SIF thor.gadderud@live.no Styremedlem SIF fg Henning Fagersand 920 57 576 SIF he-fag@online.no Trener G7         Trener G7         Oppmann G7         Trener G8 Espen Killi 938 80 424 SIF Espen.Killi@ahk.no Trener G8 Dag Martin Hareton 920 63 679 SIF dmharethon@hotmail.com Oppmann G8 Anders Moen Lysaker 922 17 889 RIL Anders@wepe.no Trener G9 Geir Fagermoen 930 35 571 SIF geirfag@icloud.com Trener G9 Arnt Kenneth Øwre 452 18 610 RIL kenneth_owre1@hotmail.com Oppmann G9 Trine Lise Øwre 988 98 288 RIL trine_owre@hotmail.com Trener G10         Trener G10 Kjell Arne Bergquist 928 32 612 RIL k-arberg@online.no Oppmann G10 Nina Kind Johannesen 479 02 823 RIL niajohan@online.no Hovedtrener J13         Ass. trener J13 Jonas Sundsrud 922 25 114 RIL jonsrud_123@hotmail.com Oppmann J13 Gunstein Arnesen 920 42 560 RIL gar@normeka.no Oppmann J13 Kari Mette Stamnes 905 15 126 SIF kari-mette@vanline.no Trener J17 Jøran Sandby 416 46 568 RIL joran.lundebygrenda@bhg Ass. Trener J17 Jan Veiby 934 18 182 SIF jan.veiby@hafslund.no Oppmann J17 Steinar Olberg 488 84 269 SIF steinar.olberg@assuranselink.no Oppmann J17 Henning Fagersand 920 57 576 SIF he-fag@online.no Trener A-lag         Ass. Trener A-lag         Keepertrener A-lag         Sportslig leder A-lag         Dommeransvarlig Jan Skogstad 928 63 287 RIL htemple@online.no Baneansvarlig RIL Tor Kristian Nilsen 930 59 570 RIL tkn@normeka.no Baneansvarlig SIF Geir Fagermoen 930 35 571 SIF geirfag@icloud.com
- naturlig aktivitet
- naturlig aktivitet