KONTAKT OSS

Setskog IF 951 23 911 Send oss epost http://www.setskogif.no

Årsberetninger 2017

Hovedstyrets beretning for perioden 1.1.2016-31.12.2016 Styrets sammensetning: Etter årsmøtet 29.03.2016 Leder: Øystein Foss Vold Nestleder: Peder Wiel Kasserer: Anne Berit Aaserud Sekretær: Pernille CB Hansen Styremedlemmer: Ida Malnes Melby, Magdalena Tomasiak, Ole Petter Bernhus og Per Lorentzen. Vara: Sølvi Bakker, Bjørn Sondre Norheim Valgkomite: Jan Erik Kongtorp og Knut Heggedal Revisor: Per Jahre og Arild Nilsen Gruppeledere: Inger Johanne Spilhaug Norheim (Idrettsskolen), Henning Fagersand (Fotball), Rolf Chr Spilhaug (Isbanen), Marius Nilsen (Ski), Jostein Aaser (Scootergruppa), Per Lorentzen (Steinby og Skøytefestival), Geir Fagermoen (Anlegg) og Irene Bråthen (Dametrim gruppa) Monica Gløtta og Jan Veiby (Turkasser). Gruppeledere avlegger egne beretninger under årsmøtet. Møtestruktur: Årsmøte ble gjennomført 29.03.2016 Ekstra ordinære årsmøter ble avholdt 05.01.2016 (Innkjøp og låneopptak til nytt rammetelt) og 22.09.2016 (Vedtak om bygging av klubbhus og etablering av padlegruppe i SIF) 7 styremøter har blitt avholdt i perioden. Generelt: For de som syntes 2015 ble ett travelt år med stor aktivitet i klubben, skulle 2016 vise seg å bli det mest aktive og nyskapende året i klubbens historie. Dette gjenspeiler seg som nevnt i mange styremøter med pågående organisering og handling i mellom møtene, i tillegg til to ekstra ordinære årsmøter.  På ekstra ordinært årsmøte avholdt allerede i januar, ble det vedtatt å investere i nytt stort rammetelt primært tenkt til bruk under skøytefestivalen på Tangen, men også som en ekstra mulighet for inntekts kilde til klubben i form av utleie. Skøytefestivalen ble avholdt søndag 14 februar. Dette ble ett svært vellykket arrangement hvor folk i alle aldre var tilstede både som aktive løpere og tilskuere. Ca 250 startende løpere og mange flere tilskuere møtte frem på Tangen. Infrastruktur med alt tilhørende utstyr fungerte problemfritt og ingen ulykker ble registrert. Videre utover våren ble det igangsatt arbeid om etablering av en ny festival i regi Setskog IF, nemlig Padlefestivalen. Det ble sett på muligheter for samarbeid med andre padleklubber og Haldenvassdraget regionalpark. Sistnevnte som sammen med DNB og Norges skøyteforbund skulle vise seg å bli store bidragsytere med pengegaver øremerket festivalteltet. Det ble i juni avholdt en offisiell gaveoverrekkelse i gymsalen på skolen, med tilhørende taler, film fremvisning fra skøytefestivalen og musikalsk bidrag fra Lock Ness Mouse. 18 juni ble første padlefestival gjennomført med ca 50 startende. Dette ble også ett vellykket arrangement, selv om vi skulle ønsket noe større deltakelse, men vi regner med at denne type festival vil vokse seg mye større i årene som kommer. Takk til Per Lorentzen for stort engasjement og primus motor rundt festivalene våre. Gjennom hele året har det blitt planlagt bygging av nytt klubbhus, som er den største investeringen Setskog IF noen gang har gjort. Allerede i 2015 ble det etablert en gruppe som skulle se på mulighetene for ett nytt klubbhus. Disse har gjennom hele 2016 lagt ned en utrolig stor mengde arbeid, og den 22.09.16 ble det på ekstra ordinært årsmøte enstemmig vedtatt at nytt klubbhus skulle bygges! Dette vil for alltid stå som en merkedag i klubbens historie. Styret i Setskog IF retter en stor takk for en hittil fantastisk innsats fra klubbhusgruppa med Ida Malnes Melby i spissen. En stor takk rettes også til Bygg med oss, for bistand med tegninger og beregninger i løpet av planleggings fasen. På samme ekstraordinære årsmøte ble det vedtatt etablering av Padlegruppe inn under SIF. Gruppe er nå ferdig sammensatt og i gang. Det blir spennende å følge med videre. Hovedstyret har i løpet av høsten også påbegynt arbeidet rundt strategiplanlegging og organisasjonsmodell for Setskog IF. Dette ble fortsatt arbeidet med ut året og videreført inn i 2017. Hovedessensen for dette arbeidet bygger videre på at Setskog IF har som mål å være en positiv miljøfaktor på Setskog der vi ønsker å engasjere bygdas befolkning gjennom et tilpasset og godt idrettstilbud, på lag med naturen og omgivelsene. Økonomi: Økonomien i idrettslaget er fortsatt god. Til tross for store investeringer gjort de siste to årene, kan vi fortsatt stille til rådighet nødvendig egenkapital i finansieringsplan til klubbhuset, samtidig som vi opprettholder en nødvendig likviditet. Det meste av midler er utbetalt rundt støtte til avsluttede prosjekter, bortsett fra moms kompensasjon som søkes om i 2017.  Gjennomførte festivaler gir også ett bra overskudd som kommer klubben til gode.  SIF er helt avhengig av et godt forhold til grunneiere på Setskog både med tanke på stadionområdet, løypetraseer, parkeringsplasser og ikke minst bruk av området Tangen under skøyte- festivalen/sesongen. Takk for godt samarbeid i 2016 og en spesiell takk til Solfrid Ydersbond , som har bidratt i stor grad til Idrettslaget og bygda for øvrig, ved å komme til enighet med Idrettslaget om ny festeavtale av tomt slik at bygging av klubbhus kunne realiseres. Aurskog-Høland Kommune har også vært en meget god støttespiller for idrettslaget i 2016. I tillegg til finansiell støtte har spesielt Eirik Udnæs Hoel v/Kultur og idrett vært avgjørende for arbeid og fremdrift rundt ulike prosjekter i Setskog IF. Vi håper på et like godt samarbeid i årene som kommer. Høland og Setskog Sparebank sammen med Høland og Setskog Elverk er SIFs hovedsponsorer og er helt avgjørende i forhold til foreningens drift. Vi er svært takknemlige for alle bidrag og takker for samarbeidet. Pågående prosjekter: Klubbhus Vannuttak for isbanen Fremtidige prosjekter: Kajakk hotell på Tangen Sandvolleyball bane Vi takker våre medlemmer og sponsorer for støtten og innsatsen i 2016, samt styremedlemmer, gruppeledere og alle andre som tar på seg frivillige verv slik at aktivitets tilbudet fra Setskog IF lever videre! Styret i Setskog IF

Årsberetning 2016

Damegruppa – volleyball

Vi er jenter/damer i alderen fra 14 år og oppover, eldste er 60 år, så her er ikke alderen noen hindring. Vi spiller volleyball hver onsdag, og oppmøte er veldig varierende, alt fra 5 til 12 personer. Årets første trening var første onsdag i januar, og vi hadde treninger så godt som hver onsdag frem til sommerferien, som vi tok i slutten av mai. Etter sommerferien starta vi opp 24. august, og siste dag før juleferien var siste onsdag i november. Det er kjøpt inn nytt volleyballnett . Vi venter fortsatt i spenning på sandvolleyballbanen, som det nå jobbes videre med i sammenheng med planlegging/bygging av nytt klubbhus. Gleder oss til dette blir ferdig! Takk for nok et artig volleyball-år . for Damegruppa Irene Bråthen leder

Årsberetning Steinby Turgruppe, 2016.

Medlemmer av Steinby Turgruppe: Tone og Øyvind Eriksen Liv Torhild og Per Lorentzen Hilde Gustavsen og Svein Tore Kleppen Stine og Conrad Magnus Nilsen Evi Undbekken og Jostein Aaser Jane Åserud og Arild Nordby Heidi Åleskjær Unni og Marius Nilsen Åpning: Søndag 17. januar var første dagen for servering. Steinby var oppe 4 søndager denne vinteren. Totalt var det 175 innskrivinger i gjesteboka, som gir et snitt på 43 besøkende pr. søndag. Det ble solgt nystekte vafler, kaffe, mineralvann og sjokolade. Søndag 28. februar flyttet vi Steinbyvakta til festivalteltet på Tangen. Det ble 133 innskrivinger i gjesteboka. Dugnader: Lørdag 21. mai var det dugnad på Steinby. Det ble vasket inne, vinduene ble pusset, malt utvendig og vasket på dassene. Tidligere ble krakker og benker ute beiset. Etter at det ble felt bjørk på Tangen, ble ved fraktet til Steinby, totalt 180 sekker med bjørkeved ble kostet, tørket og stablet i vedskjulet. Medlemmer av Steinbys Venner og Steinby Turgruppe utførte dugnaden. En stor takk til medlemmene av Steinby Turgruppe for godt utført arbeide i 2016. For Steinby Turgruppe Per Lorentzen

Årsberetning for Setskog fotballgruppe - 2016

Styrets sammensetning Leder Henning Fagersand Styremedlem Tommy Lunaas Styremedlem Thor Gadderud. Det er blitt avholdt fire styremøter i sammen med Rømskog fotballgruppe og noe øvrig møtevirksomhet. Vi har hatt følgende lag med spillere fra både Setskog og Rømskog: G7 –  9 spillere født i 2009 har deltatt her.  Trenere Espen Killi og Dag Martin Harethon, oppmann har vært Anders Lysaker.  G8 –  9 spillere født 2008 har deltatt her.  Trenere Geir Fagermoen og Arnt Kenneth Øwre, oppmann har vært Trine Lise Øwre. G9 – 8 spillere født i 2007 og 2006 har deltatt her.  Trenere Øystein Foss-Vold og Kjell Arne Bergquist, oppmann har vært Nina Kind Johansen. J13 – 16 spillere født fra 2002 til 2005 har deltatt på det nye jentelaget.  Trener Jonas Sundsrud, oppmenn har vært Gunstein Arnesen og Kari Mette Stamnes. J17 – 18 spillere født i 2001 og 2000 har deltatt her.  Trener Jøran Sandby, oppmenn Jan Veiby, Steinar Olberg og Henning Fagersand. Vi har også hatt spillere på våre samarbeidslag med AHFK, 3 juniorer på G19 og 3 spillere på damer senior. Totalt har det vært 61 spillere, 16 trenere/ledere og ikke minst 3 dommere, som har gjort en fin innsats i året som har gått. G7, 8 og 9 lagene har i tillegg til seriespill deltatt på Matrand Cup og Aurskog Sparebank Cup.  Jenter 13 laget er nytt i år og har deltatt i seriespill og Aurskog Sparebank Cup, selv om resultatene har vært noe varierende, er dette en stor positiv gjeng som er i utvikling og det blir artig å følge dette laget fremover. Jenter 17, fortsetter sin gode trend, de viste til meget bra resultater i 17 års klassen, selv om de fleste er både 1 og 2 år for unge.  De fikk med seg sin tradisjonelle treningsleir til Spania og også Femsjø cupen deltok de i. Det er avholdt fotballskole for våre spillere også i år.  Nærmere 40 jenter og gutter deltok, under dyktig ledelse av a-lagets spillere. Det har vært store investeringer på utstyr og drakt fronten i år, det har gått utover kapitalen i gruppa, men det har kommet alle spillere til gode og vil være til gode for spillere også i år. Vi takker idrettslagene og sponsorer for den økonomiske støtten og til alle som har lagt ned en innsats for fotballen i år. På vegne av Setskog Fotballgruppe Henning Fagersand

ÅRSBERETTNING FOR SCOOTERGRUPPA 2016.

2016 var en brukbar vinter vi holdt oppe mye av løypenettet, med til dels gode forhold. Vi begynte å tråkke løyper 2 januar, lysløypa var klar 8 januar. Steinby området ble sporsatt 10 jan og løypene ned i bygda 18 jan. Det ble også lagt spor ved siden av skøytetraseen. Scootergruppa bidro også med transport under Skøytefestivalen Det var brukbare ski løyper til midten av Mars. Det var i korte trekk 2016 for scootergruppa. Vi vil også i denne berettningen benytte anledningen til å takke grunneierene for en positiv holdning, noe som gir oss mulighet til å opprettholde et sammenhengende løypenett. Scootergruppa har i perioden bestått av: Magne Malnes, Steinar Nilsen, Tomas Douat Nilsen, Kristian Aaser og  Leder Jostein Aaser.  For Scootergruppa Jostein Aaser.

Rapport fra Setskog Padlefestival, 18. juni 2016.

Innhold: 1. Setten Festivalpark 2. Planlegging 3. Målsetting 4. Markedsføring 5. Arrangementet 6. Sponsorer 1. Setten Festivalpark. Gjennom hele våren 2016 har vi hatt 7 dugnader på Setten Festivalpark. Utenom dugnadene har grunneier kjørt på sandmasse og steinmasse fra eget sandtak. Dugnader: Felling, kapping og kløyving av trær. All kvist er kjørt gjennom fliskutter, (fliskutter sponset av Aurskog Høland Bygdeservice) Kjørt på jord og sådd plenfrø Opparbeidet ny trase ned til vannet (mer enn 200 tonn med sand er lagt på) Laget 2 stk. nye flytebrygger, 2,5x4.7m. (materialer sponset av MAXBO Skansen på Bjørkelangen) Parkering på andre siden av hovedvei, ca. 700 plasser. 2. Planlegging: Møter i padlefestivalen 2016: Arbeidsgruppa i padlefestivalen har bestått av: Jan Mærli, Thomas Patrick Solberg, Steinar Olberg, Jan Veiby, Inge Engh, Greger Engh og Per Lorentzen. 20. september 2015, møte i ledergruppa, bestemme dato for padlefestivalen 2016. - Produktutvikling, Setskog Padlefestival, i regi av Haldenkanalen Regionalpark. - Arrangement ansvarlig Per Lorentzen - Renn og sikkerhets ans. Thomas Patrick Solberg - Teknisk ansvarlig Øystein Foss Vold - Sekretariat ansvarlig Lene Malnes 15. mars 2016: - Valg av traseer - Tid tagning, påmelding, resultatservice - Brygger - Informere grunneiere - Funksjonærer (78 personer) - Kommende dugnader på Setten Festivalpark 19. april 2016: - Kart over padlerundene - Dugnader på Setten Festivalpark 10. mai 2016: - Påmelding starter 18. mai - Sende invitasjon til padleklubber - Nye sponsorer - Dugnader 9. juni 2016: - Møte med funksjonærer - Info. 22. juni 2016: - Evalueringsmøte (se vedlegg) I tillegg til de formelle møtene var det mange uformelle møter, både med ledelsen og funksjonærer. Båt-lotteri: Vi har fått av vår sponsor, CIPAX på Bjørkelangen, en båt type Pioner MAXI, som vi loddet ut. Vi har hatt stand på følgende steder: - Joker på Setskog - Bjørkemart’n 23. juni - Marked på Tangen, 30. og 31. juli - Aurskog Høland veteranbiltreff 6. august, på Tangen - Trekning vil være 22. august 2016.   3. Målsetting: Antall deltagere: Antall besøkende: Målsetting: 100 båter 1000 Oppnådd: 51 båter 550 4. Markedsføring: Bruk av Facebook, opprettet egen side: Dato: Hva: Antall visninger: 18. mai 2016 Promo film 1 4500 31. mai 2016 Promo film 2 6500 13. juni 2016 Promo film 3 6100 22. juni 2016 Film fra padlefestivalen 5000 Mer enn 67000 personer har vært innom vår FB-sider i perioden fra 15. mai 2016 – 30. juni 2016 Brosjyre: Lagt i alle postkasser på Setskog, ca. 250 stk. Plakater: AH-kommune og Ørje Kommune Invitasjoner: Invitasjonsbrev sendt ut til 21 padle/kajakk klubber i Sør-Norge (4102 medlemmer) Annonsering: En annonse i Indre Akershus Blad. Hjemmesider: Følgende hjemmesider der Setskog Padlefestival ligger ute: www.setskogif.no http://asker-skiklubb.no/Kajakk.html?_end_=FE&page742=2  (bør leses) Redaksjonell omtale: Indre Akershus Blad, 17. juni 2016 Indre Akershus Blad, 20. juni 2016 Menighetsblad nr. 2, 16. juni 2016, for Aurskog-Høland, alle husstander i kommunen 5. Arrangementet: 18.juni 2016 ble Setskog Padlefestival gjennomført for første gang. Totalt var det 51 startende båter, fordelt på følgende klasser: SUP-runden 2 km. 7 startende SOOT-runden 7 km. 23 startende CIPAX-runden 16 km. 18 startende Eirik Verås Larsen-runden 30 km. 3 startende Deltagerpremie, kopp med logo, utdelt ved målpassering. Saftstasjon og WC halvveis for CIPAX og Eirik Verås Larsen-runden. Totalt var vi 67 funksjonærer. Funksjon: Navn: Tlf.: Festivalansvarlig: Per Lorentzen 95123911 Renn og sikkerhetsansvarlig: Thomas Patrick Solberg 92218121 Teknisk ansvarlig: Øystein Foss Vold 91387522 Sekretariat ansvarlig: Lene Malnes 92822108 Vaktbåtansvarlig: Jostein Aaser 92665602 Parkerings ansvarlig: Aage Jørgensen 47289163 Salgs ansvarlig: Karin Furunes 93029439 På festivalområdet var vårt festivaltelt på hele 9x30 m. med tregulv, glassfasader, dører og vegger av plast. I teltet var det garderobe på 6x9 m. sekretariat, kiosksalg og sitteplasser til ca. 200 personer. 3 stk. toaletter (sponset av CRAMO Lillestrøm) Gode signaler for oppkobling mot internett Nok strømtilførsel og uttak, 230V. Bygdeservice utarbeidet skiltplan, og skilter med redusert fartsgrense på 50 km/time ble satt opp. Det ble brukt elektronisk påmelding hos EQTiming, og vårt eget tidtagerutstyr med online resultatservice på flatskjerm. Røde Kors var tilstede med to bårelag, et stasjonert på festivalområdet og et i redningsbåt. Røde Kors: Navn: Tlf.: Operativ leder: Linn Marie 40468046 Politiet var tilstede med egen vaktbåt. Med bakgrunn i tilbakemeldinger vi har fått etter årets padlefestival, tror vi at Setskog Padlefestival vil samle mange deltagere i fremtiden. Setten Festivalpark har fått et løft og fremstår som svært innbydende. Med de fasiliteter som vi har vil dette kunne bli en destinasjon for padlere, ikke bare under padlefestivalen, men gjennom hele sommerhalvåret. Vi planlegger å opprette en padlegruppe i Setskog IF. Arbeidet med dette er startet og leder og medlemmer i padlegruppa er klare. Formeldt må det et Årsmøtevedtak til, før vi kan melde oss inn i Norges Padleforbund. Vi har kontaktet forbundet, og de er svært positive til våre planer. Ved innmelding vil vi komme med på terminlista til padleforbundet, og vil derfor få god hjelp til markedsføring av Setskog Padlefestival. Setskog Padlefestival 2017 er planlagt til 17. juni. 6. Sponsorer: Haldenkanalen Regionalpark, Setten Hyttepark, EIK Senteret Bjørkelangen, MAXBO Skansen, Bergquist Pukk, JOKER Setskog, Bygdeservice, CIPAX, CRAMO, Høland & Setskog sparebank, Forsikringsmegleren. Setskog 8. mars 2017 Per Lorentzen. Festivalansvarlig.

Rapport fra Setskog Skøytefestival, 14. februar 2016.

Innhold: 1. Setten Festivalpark 2. Planlegging 3. Målsetting 4. Markedsføring 5. Arrangementet 6. Etterbruk 1. Setten Festivalpark. Setten Festivalpark ligger ved Tangen Camping på Setskog, og er arena for skøytefestivalen. All infrastruktur er lokalisert tett på festivalparken. Parkering, på festivalområdet, for HC, presse og inviterte gjester, ca. 30 plasser Parkering på andre siden av hovedvei, ca. 800 plasser. 6 stk. toaletter hvorav 1 stk. HC toalett (handikapp) Gode signaler for oppkobling mot internett Nok strømtilførsel og uttak, 230V. Ny trasé ned til isen Bygdeservice utarbeidet skiltplan, og skilter med redusert fartsgrense på 50 km/tim ble satt opp 2. Planlegging: Planleggingen var ganske enkel i år, da vi kunne «kopiere» mesteparten av forberedelsene som ble gjort i 2015. Møter i skøytefestivalen 2016: 10. november 2016, møte i ledergruppa, bestemme dato for skøytefestivalen 2016. - Arrangement ansvarlig Marius Nilsen - Festival ansvarlig Per Lorentzen - Teknisk ansvarlig Øystein Foss Vold - Bane ansvarlig Jostein Aaser 13. januar 2016, Stormøte med funksjonærene - Gjennomgang av program - Gruppemøter I tillegg til de formelle møtene var det mange uformelle møter, både med ledelsen og funksjonærer. ATV-loddsalg: Vår hovedsponsor, EIK Maskinsenter på Bjørkelangen gav oss en god pris på en ATV, type Kawasaki 750 som vi loddet ut. Vi hadde stand på følgende steder: - Joker på Setskog - Amfi Bjørkelangen Torg - MIX-Bjørkelangen Senter - Shell/7 Eleven   3. Målsetting: Antall deltagere: Antall besøkende: Målsetting: 300 1000 Oppnådd: 228   800 På grunn av at vi måtte utsette skøytefestivalen en dag, mistet vi en del deltagere og besøkende. 4. Markedsføring: Bruk av Facebook: Dato: Hva: Antall visninger: 14. des. 2015 Promo film 1  6087 6. jan. 2016 Is sikkerhet, film  6600 22. jan. 2016 Promo film 2  4600 4. feb. 2016 Promo film 3 11000 13. feb. 2016 Promo film 4  6900 14. feb. 2016 Film  2700 14. feb. 2016 Kort film fra festivalen  7900 Tot. Antall visninger: 45787 Mer enn 200000 personer har vært innom vår FB-side i perioden fra 14. des. 2015 – 20. feb. 2016 Annonsering: En annonse i Indre Akershus Blad. Hjemmesider: Følgende hjemmesider der Setskog Skøytefestivaler ligger ute: www.setskogskøytefestival.no www.setskogif.no http://nordicskatingcenter.nl/evenementen.html Nederland http://www.nordicwinter.nl/ Nederland http://www.natuurlijkscandinavie.nl/categories/noorwegen/ Nederland http://www.skridsko.net/ Sverige, passord kreves http://www.ffas.se/ Sverige, passord kreves http://www.solstaskaret.se Sverige, passord kreves Redaksjonell omtale: Indre Akershus Blad, 2 ganger Romerikes Blad, 1 gang 5. Arrangementet: 14. februar 2016 ble Setskog Skøytefestival gjennomført. Opprinnelig dato var bestemt til 13. februar, men for tynn is gjorde det nødvendig å flytte festivalen til 14. februar. Totalt var det 228 startende fordelt på følgende klasser: EIK løpet mosjon 7 km. 54 startende EIK løpet m/staver 21 km. 56 startende EIK sparkstøtting 2 km. 4 startende Barnerunden 500m/2000m 75 startende Erik Vea løpet u/staver 39 startende Skøytetraseene ble preparert rett før start og brøytemannskapene leverte isbaner, så bra som det er mulig å få til på naturis. Det var preparert rundløyper på; 500 m. 2000 m. og 7 km., hockey bane, lekebane og iskarusell. På festivalområdet var det et oppvarmet festivaltelt på hele 9x30 m. med tregulv, glassfasader, dører og vegger av plast. I teltet var det garderobe på 6x9 m. sekretariat, kiosksalg og sitteplasser til ca. 200 personer. Sekretariat 2, med speaker tjeneste og resultatservice i eget lett hus med utsikt over start/målgang. Det ble brukt elektronisk påmelding og tidtagerutstyr fra EQTiming, med online resultatservice på flatskjerm. Egen stand med loddsalg på ATV i teltet. Deltagerpremie, kopp med logo, til alle deltagere, utdelt ved målpassering. Medaljer og saft til alle ungene ved målpassering, barnerunden 500 m og 2000 m. Saftstasjon halvveis ved stor skøytetrasé. Premieutdeling i festivalteltet til 1.-2.-3. plassering i Erik Vea og EIK løpene. Trekning av ATV-lotteriet v/lensmann Svein Engen, i festivalteltet. Totalt var det 67 funksjonærer. Funksjon: Navn: Tlf.: Festivalansvarlig: Per Lorentzen 95123911 Arrangement ansvarlig: Marius Nilsen 40533120 Teknisk ansvarlig: Øystein Foss Vold 91387522 Sekretariat ansvarlig: Lene Malnes 92822108 Baneansvarlig/ATV-gruppa utkjøring: Jostein Aaser 92665602 Parkerings ansvarlig: Magne Malnes 92617320 Salgs ansvarlig: Karin Furunes 93029439 Lekeansvarlig: Pernille Hansen 92868184 Saftstasjoner ansvarlig: Anne Bach 92238172 Røde Kors var tilstede med to bårelag, et stasjonert på festivalområdet og et på isen. Røde Kors: Navn: Tlf.: Operativ leder: Linn Marie 40468046 En patrulje fra Politiet var innom festivalen og fikk orientering om arrangementet. De var svært godt fornøyd med opplegget. . 6. Etterbruk av skøytetraseer og festivalområdet: - Alle arbeidsdager etter skøytefestivalen, gjennomsnitt 50 skøyteløpere brukte isen frem til fredag 4. mars, fra tidlig morgen til sent på  kvelden. - 18.feb. Kjelle VGS med aktivitetsdag på festivalområdet og i skøytetraseene. - 20.-21. feb. mer enn 250 personer brukte festivalområdet og skøytetraseene, kiosksalg fra festivalteltet. - 21. feb. Skøytegudstjeneste i festivalteltet, 48 personer + prest. - 22. feb. fullmånetur kl. 21.00, 30 deltagere fra Aurskog, Rømskog, Bjørkelangen, Setskog og Oslo. - 27.-28. feb. mer enn 800 personer koste seg i finværet, på festivalplassen, på isen og på alle holmer og nabber rundt skøytetraseene.  Kiosksalg fra festivalteltet. - 4. mars. Setskog Barneskole, skøytedag på festivalområdet og i skøytetraseene. Brukte teltet som garderobe og hvile. - Skøytetraseene er vedlikeholdt med brøyting, høvling og kosting av isen, frem til 6.mars. Setskog 8. mars 2017 Per Lorentzen.

KONTAKT OSS

Setskog IF 951 23 911 Send oss en epost http://www.setskogif.no
Design og drift: grafiskservice.com

Årsberetninger

2017

Hovedstyrets beretning for perioden 1.1.2016-31.12.2016 Styrets sammensetning: Etter årsmøtet 29.03.2016 Leder: Øystein Foss Vold Nestleder: Peder Wiel Kasserer: Anne Berit Aaserud Sekretær: Pernille CB Hansen Styremedlemmer: Ida Malnes Melby, Magdalena Tomasiak, Ole Petter Bernhus og Per Lorentzen. Vara: Sølvi Bakker, Bjørn Sondre Norheim Valgkomite: Jan Erik Kongtorp og Knut Heggedal Revisor: Per Jahre og Arild Nilsen Gruppeledere: Inger Johanne Spilhaug Norheim (Idrettsskolen), Henning Fagersand (Fotball), Rolf Chr Spilhaug (Isbanen), Marius Nilsen (Ski), Jostein Aaser (Scootergruppa), Per Lorentzen (Steinby og Skøytefestival), Geir Fagermoen (Anlegg) og Irene Bråthen (Dametrim gruppa) Monica Gløtta og Jan Veiby (Turkasser). Gruppeledere avlegger egne beretninger under årsmøtet. Møtestruktur: Årsmøte ble gjennomført 29.03.2016 Ekstra ordinære årsmøter ble avholdt 05.01.2016 (Innkjøp og låneopptak til nytt rammetelt) og 22.09.2016 (Vedtak om bygging av klubbhus og etablering av padlegruppe i SIF) 7 styremøter har blitt avholdt i perioden. Generelt: For de som syntes 2015 ble ett travelt år med stor aktivitet i klubben, skulle 2016 vise seg å bli det mest aktive og nyskapende året i klubbens historie. Dette gjenspeiler seg som nevnt i mange styremøter med pågående organisering og handling i mellom møtene, i tillegg til to ekstra ordinære årsmøter.  På ekstra ordinært årsmøte avholdt allerede i januar, ble det vedtatt å investere i nytt stort rammetelt primært tenkt til bruk under skøytefestivalen på Tangen, men også som en ekstra mulighet for inntekts kilde til klubben i form av utleie. Skøytefestivalen ble avholdt søndag 14 februar. Dette ble ett svært vellykket arrangement hvor folk i alle aldre var tilstede både som aktive løpere og tilskuere. Ca 250 startende løpere og mange flere tilskuere møtte frem på Tangen. Infrastruktur med alt tilhørende utstyr fungerte problemfritt og ingen ulykker ble registrert. Videre utover våren ble det igangsatt arbeid om etablering av en ny festival i regi Setskog IF, nemlig Padlefestivalen. Det ble sett på muligheter for samarbeid med andre padleklubber og Haldenvassdraget regionalpark. Sistnevnte som sammen med DNB og Norges skøyteforbund skulle vise seg å bli store bidragsytere med pengegaver øremerket festivalteltet. Det ble i juni avholdt en offisiell gaveoverrekkelse i gymsalen på skolen, med tilhørende taler, film fremvisning fra skøytefestivalen og musikalsk bidrag fra Lock Ness Mouse. 18 juni ble første padlefestival gjennomført med ca 50 startende. Dette ble også ett vellykket arrangement, selv om vi skulle ønsket noe større deltakelse, men vi regner med at denne type festival vil vokse seg mye større i årene som kommer. Takk til Per Lorentzen for stort engasjement og primus motor rundt festivalene våre. Gjennom hele året har det blitt planlagt bygging av nytt klubbhus, som er den største investeringen Setskog IF noen gang har gjort. Allerede i 2015 ble det etablert en gruppe som skulle se på mulighetene for ett nytt klubbhus. Disse har gjennom hele 2016 lagt ned en utrolig stor mengde arbeid, og den 22.09.16 ble det på ekstra ordinært årsmøte enstemmig vedtatt at nytt klubbhus skulle bygges! Dette vil for alltid stå som en merkedag i klubbens historie. Styret i Setskog IF retter en stor takk for en hittil fantastisk innsats fra klubbhusgruppa med Ida Malnes Melby i spissen. En stor takk rettes også til Bygg med oss, for bistand med tegninger og beregninger i løpet av planleggings fasen. På samme ekstraordinære årsmøte ble det vedtatt etablering av Padlegruppe inn under SIF. Gruppe er nå ferdig sammensatt og i gang. Det blir spennende å følge med videre. Hovedstyret har i løpet av høsten også påbegynt arbeidet rundt strategiplanlegging og organisasjonsmodell for Setskog IF. Dette ble fortsatt arbeidet med ut året og videreført inn i 2017. Hovedessensen for dette arbeidet bygger videre på at Setskog IF har som mål å være en positiv miljøfaktor på Setskog der vi ønsker å engasjere bygdas befolkning gjennom et tilpasset og godt idrettstilbud, på lag med naturen og omgivelsene. Økonomi: Økonomien i idrettslaget er fortsatt god. Til tross for store investeringer gjort de siste to årene, kan vi fortsatt stille til rådighet nødvendig egenkapital i finansieringsplan til klubbhuset, samtidig som vi opprettholder en nødvendig likviditet. Det meste av midler er utbetalt rundt støtte til avsluttede prosjekter, bortsett fra moms kompensasjon som søkes om i 2017.  Gjennomførte festivaler gir også ett bra overskudd som kommer klubben til gode.  SIF er helt avhengig av et godt forhold til grunneiere på Setskog både med tanke på stadionområdet, løypetraseer, parkeringsplasser og ikke minst bruk av området Tangen under skøyte- festivalen/sesongen. Takk for godt samarbeid i 2016 og en spesiell takk til Solfrid Ydersbond , som har bidratt i stor grad til Idrettslaget og bygda for øvrig, ved å komme til enighet med Idrettslaget om ny festeavtale av tomt slik at bygging av klubbhus kunne realiseres. Aurskog-Høland Kommune har også vært en meget god støttespiller for idrettslaget i 2016. I tillegg til finansiell støtte har spesielt Eirik Udnæs Hoel v/Kultur og idrett vært avgjørende for arbeid og fremdrift rundt ulike prosjekter i Setskog IF. Vi håper på et like godt samarbeid i årene som kommer. Høland og Setskog Sparebank sammen med Høland og Setskog Elverk er SIFs hovedsponsorer og er helt avgjørende i forhold til foreningens drift. Vi er svært takknemlige for alle bidrag og takker for samarbeidet. Pågående prosjekter: Klubbhus Vannuttak for isbanen Fremtidige prosjekter: Kajakk hotell på Tangen Sandvolleyball bane Vi takker våre medlemmer og sponsorer for støtten og innsatsen i 2016, samt styremedlemmer, gruppeledere og alle andre som tar på seg frivillige verv slik at aktivitets tilbudet fra Setskog IF lever videre! Styret i Setskog IF

Årsberetning 2016

Damegruppa – volleyball

Vi er jenter/damer i alderen fra 14 år og oppover, eldste er 60 år, så her er ikke alderen noen hindring. Vi spiller volleyball hver onsdag, og oppmøte er veldig varierende, alt fra 5 til 12 personer. Årets første trening var første onsdag i januar, og vi hadde treninger så godt som hver onsdag frem til sommerferien, som vi tok i slutten av mai. Etter sommerferien starta vi opp 24. august, og siste dag før juleferien var siste onsdag i november. Det er kjøpt inn nytt volleyballnett . Vi venter fortsatt i spenning på sandvolleyballbanen, som det nå jobbes videre med i sammenheng med planlegging/bygging av nytt klubbhus. Gleder oss til dette blir ferdig! Takk for nok et artig volleyball-år . for Damegruppa Irene Bråthen leder

Årsberetning Steinby Turgruppe, 2016.

Medlemmer av Steinby Turgruppe: Tone og Øyvind Eriksen Liv Torhild og Per Lorentzen Hilde Gustavsen og Svein Tore Kleppen Stine og Conrad Magnus Nilsen Evi Undbekken og Jostein Aaser Jane Åserud og Arild Nordby Heidi Åleskjær Unni og Marius Nilsen Åpning: Søndag 17. januar var første dagen for servering. Steinby var oppe 4 søndager denne vinteren. Totalt var det 175 innskrivinger i gjesteboka, som gir et snitt på 43 besøkende pr. søndag. Det ble solgt nystekte vafler, kaffe, mineralvann og sjokolade. Søndag 28. februar flyttet vi Steinbyvakta til festivalteltet på Tangen. Det ble 133 innskrivinger i gjesteboka. Dugnader: Lørdag 21. mai var det dugnad på Steinby. Det ble vasket inne, vinduene ble pusset, malt utvendig og vasket på dassene. Tidligere ble krakker og benker ute beiset. Etter at det ble felt bjørk på Tangen, ble ved fraktet til Steinby, totalt 180 sekker med bjørkeved ble kostet, tørket og stablet i vedskjulet. Medlemmer av Steinbys Venner og Steinby Turgruppe utførte dugnaden. En stor takk til medlemmene av Steinby Turgruppe for godt utført arbeide i 2016. For Steinby Turgruppe Per Lorentzen

Årsberetning for Setskog fotballgruppe - 2016

Styrets sammensetning Leder Henning Fagersand Styremedlem Tommy Lunaas Styremedlem Thor Gadderud. Det er blitt avholdt fire styremøter i sammen med Rømskog fotballgruppe og noe øvrig møtevirksomhet. Vi har hatt følgende lag med spillere fra både Setskog og Rømskog: G7 –  9 spillere født i 2009 har deltatt her.  Trenere Espen Killi og Dag Martin Harethon, oppmann har vært Anders Lysaker.  G8 –  9 spillere født 2008 har deltatt her.  Trenere Geir Fagermoen og Arnt Kenneth Øwre, oppmann har vært Trine Lise Øwre. G9 – 8 spillere født i 2007 og 2006 har deltatt her.  Trenere Øystein Foss-Vold og Kjell Arne Bergquist, oppmann har vært Nina Kind Johansen. J13 – 16 spillere født fra 2002 til 2005 har deltatt på det nye jentelaget.  Trener Jonas Sundsrud, oppmenn har vært Gunstein Arnesen og Kari Mette Stamnes. J17 – 18 spillere født i 2001 og 2000 har deltatt her.  Trener Jøran Sandby, oppmenn Jan Veiby, Steinar Olberg og Henning Fagersand. Vi har også hatt spillere på våre samarbeidslag med AHFK, 3 juniorer på G19 og 3 spillere på damer senior. Totalt har det vært 61 spillere, 16 trenere/ledere og ikke minst 3 dommere, som har gjort en fin innsats i året som har gått. G7, 8 og 9 lagene har i tillegg til seriespill deltatt på Matrand Cup og Aurskog Sparebank Cup.  Jenter 13 laget er nytt i år og har deltatt i seriespill og Aurskog Sparebank Cup, selv om resultatene har vært noe varierende, er dette en stor positiv gjeng som er i utvikling og det blir artig å følge dette laget fremover. Jenter 17, fortsetter sin gode trend, de viste til meget bra resultater i 17 års klassen, selv om de fleste er både 1 og 2 år for unge.  De fikk med seg sin tradisjonelle treningsleir til Spania og også Femsjø cupen deltok de i. Det er avholdt fotballskole for våre spillere også i år.  Nærmere 40 jenter og gutter deltok, under dyktig ledelse av a-lagets spillere. Det har vært store investeringer på utstyr og drakt fronten i år, det har gått utover kapitalen i gruppa, men det har kommet alle spillere til gode og vil være til gode for spillere også i år. Vi takker idrettslagene og sponsorer for den økonomiske støtten og til alle som har lagt ned en innsats for fotballen i år. På vegne av Setskog Fotballgruppe Henning Fagersand

ÅRSBERETTNING FOR SCOOTERGRUPPA 2016.

2016 var en brukbar vinter vi holdt oppe mye av løypenettet, med til dels gode forhold. Vi begynte å tråkke løyper 2 januar, lysløypa var klar 8 januar. Steinby området ble sporsatt 10 jan og løypene ned i bygda 18 jan. Det ble også lagt spor ved siden av skøytetraseen. Scootergruppa bidro også med transport under Skøytefestivalen Det var brukbare ski løyper til midten av Mars. Det var i korte trekk 2016 for scootergruppa. Vi vil også i denne berettningen benytte anledningen til å takke grunneierene for en positiv holdning, noe som gir oss mulighet til å opprettholde et sammenhengende løypenett. Scootergruppa har i perioden bestått av: Magne Malnes, Steinar Nilsen, Tomas Douat Nilsen, Kristian Aaser og  Leder Jostein Aaser.  For Scootergruppa Jostein Aaser.

Rapport fra Setskog Padlefestival, 18. juni 2016.

Innhold: 1. Setten Festivalpark 2. Planlegging 3. Målsetting 4. Markedsføring 5. Arrangementet 6. Sponsorer 1. Setten Festivalpark. Gjennom hele våren 2016 har vi hatt 7 dugnader på Setten Festivalpark. Utenom dugnadene har grunneier kjørt på sandmasse og steinmasse fra eget sandtak. Dugnader: Felling, kapping og kløyving av trær. All kvist er kjørt gjennom fliskutter, (fliskutter sponset av Aurskog Høland Bygdeservice) Kjørt på jord og sådd plenfrø Opparbeidet ny trase ned til vannet (mer enn 200 tonn med sand er lagt på) Laget 2 stk. nye flytebrygger, 2,5x4.7m. (materialer sponset av MAXBO Skansen på Bjørkelangen) Parkering på andre siden av hovedvei, ca. 700 plasser. 2. Planlegging: Møter i padlefestivalen 2016: Arbeidsgruppa i padlefestivalen har bestått av: Jan Mærli, Thomas Patrick Solberg, Steinar Olberg, Jan Veiby, Inge Engh, Greger Engh og Per Lorentzen. 20. september 2015, møte i ledergruppa, bestemme dato for padlefestivalen 2016. - Produktutvikling, Setskog Padlefestival, i regi av Haldenkanalen Regionalpark. - Arrangement ansvarlig Per Lorentzen - Renn og sikkerhets ans. Thomas Patrick Solberg - Teknisk ansvarlig Øystein Foss Vold - Sekretariat ansvarlig Lene Malnes 15. mars 2016: - Valg av traseer - Tid tagning, påmelding, resultatservice - Brygger - Informere grunneiere - Funksjonærer (78 personer) - Kommende dugnader på Setten Festivalpark 19. april 2016: - Kart over padlerundene - Dugnader på Setten Festivalpark 10. mai 2016: - Påmelding starter 18. mai - Sende invitasjon til padleklubber - Nye sponsorer - Dugnader 9. juni 2016: - Møte med funksjonærer - Info. 22. juni 2016: - Evalueringsmøte (se vedlegg) I tillegg til de formelle møtene var det mange uformelle møter, både med ledelsen og funksjonærer. Båt-lotteri: Vi har fått av vår sponsor, CIPAX på Bjørkelangen, en båt type Pioner MAXI, som vi loddet ut. Vi har hatt stand på følgende steder: - Joker på Setskog - Bjørkemart’n 23. juni - Marked på Tangen, 30. og 31. juli - Aurskog Høland veteranbiltreff 6. august, på Tangen - Trekning vil være 22. august 2016.   3. Målsetting: Antall deltagere: Antall besøkende: Målsetting: 100 båter 1000 Oppnådd: 51 båter 550 4. Markedsføring: Bruk av Facebook, opprettet egen side: Dato: Hva: Antall visninger: 18. mai 2016 Promo film 1 4500 31. mai 2016 Promo film 2 6500 13. juni 2016 Promo film 3 6100 22. juni 2016 Film fra padlefestivalen 5000 Mer enn 67000 personer har vært innom vår FB-sider i perioden fra 15. mai 2016 – 30. juni 2016 Brosjyre: Lagt i alle postkasser på Setskog, ca. 250 stk. Plakater: AH-kommune og Ørje Kommune Invitasjoner: Invitasjonsbrev sendt ut til 21 padle/kajakk klubber i Sør-Norge (4102 medlemmer) Annonsering: En annonse i Indre Akershus Blad. Hjemmesider: Følgende hjemmesider der Setskog Padlefestival ligger ute: www.setskogif.no http://asker-skiklubb.no/Kajakk.html?_end_=FE&page742=2  (bør leses) Redaksjonell omtale: Indre Akershus Blad, 17. juni 2016 Indre Akershus Blad, 20. juni 2016 Menighetsblad nr. 2, 16. juni 2016, for Aurskog-Høland, alle husstander i kommunen 5. Arrangementet: 18.juni 2016 ble Setskog Padlefestival gjennomført for første gang. Totalt var det 51 startende båter, fordelt på følgende klasser: SUP-runden 2 km. 7 startende SOOT-runden 7 km. 23 startende CIPAX-runden 16 km. 18 startende Eirik Verås Larsen-runden 30 km. 3 startende Deltagerpremie, kopp med logo, utdelt ved målpassering. Saftstasjon og WC halvveis for CIPAX og Eirik Verås Larsen-runden. Totalt var vi 67 funksjonærer. Funksjon: Navn: Tlf.: Festivalansvarlig: Per Lorentzen 95123911 Renn og sikkerhetsansvarlig: Thomas Patrick Solberg 92218121 Teknisk ansvarlig: Øystein Foss Vold 91387522 Sekretariat ansvarlig: Lene Malnes 92822108 Vaktbåtansvarlig: Jostein Aaser 92665602 Parkerings ansvarlig: Aage Jørgensen 47289163 Salgs ansvarlig: Karin Furunes 93029439 På festivalområdet var vårt festivaltelt på hele 9x30 m. med tregulv, glassfasader, dører og vegger av plast. I teltet var det garderobe på 6x9 m. sekretariat, kiosksalg og sitteplasser til ca. 200 personer. 3 stk. toaletter (sponset av CRAMO Lillestrøm) Gode signaler for oppkobling mot internett Nok strømtilførsel og uttak, 230V. Bygdeservice utarbeidet skiltplan, og skilter med redusert fartsgrense på 50 km/time ble satt opp. Det ble brukt elektronisk påmelding hos EQTiming, og vårt eget tidtagerutstyr med online resultatservice på flatskjerm. Røde Kors var tilstede med to bårelag, et stasjonert på festivalområdet og et i redningsbåt. Røde Kors: Navn: Tlf.: Operativ leder: Linn Marie 40468046 Politiet var tilstede med egen vaktbåt. Med bakgrunn i tilbakemeldinger vi har fått etter årets padlefestival, tror vi at Setskog Padlefestival vil samle mange deltagere i fremtiden. Setten Festivalpark har fått et løft og fremstår som svært innbydende. Med de fasiliteter som vi har vil dette kunne bli en destinasjon for padlere, ikke bare under padlefestivalen, men gjennom hele sommerhalvåret. Vi planlegger å opprette en padlegruppe i Setskog IF. Arbeidet med dette er startet og leder og medlemmer i padlegruppa er klare. Formeldt må det et Årsmøtevedtak til, før vi kan melde oss inn i Norges Padleforbund. Vi har kontaktet forbundet, og de er svært positive til våre planer. Ved innmelding vil vi komme med på terminlista til padleforbundet, og vil derfor få god hjelp til markedsføring av Setskog Padlefestival. Setskog Padlefestival 2017 er planlagt til 17. juni. 6. Sponsorer: Haldenkanalen Regionalpark, Setten Hyttepark, EIK Senteret Bjørkelangen, MAXBO Skansen, Bergquist Pukk, JOKER Setskog, Bygdeservice, CIPAX, CRAMO, Høland & Setskog sparebank, Forsikringsmegleren. Setskog 8. mars 2017 Per Lorentzen. Festivalansvarlig.

Rapport fra Setskog Skøytefestival, 14. februar 2016.

Innhold: 1. Setten Festivalpark 2. Planlegging 3. Målsetting 4. Markedsføring 5. Arrangementet 6. Etterbruk 1. Setten Festivalpark. Setten Festivalpark ligger ved Tangen Camping på Setskog, og er arena for skøytefestivalen. All infrastruktur er lokalisert tett på festivalparken. Parkering, på festivalområdet, for HC, presse og inviterte gjester, ca. 30 plasser Parkering på andre siden av hovedvei, ca. 800 plasser. 6 stk. toaletter hvorav 1 stk. HC toalett (handikapp) Gode signaler for oppkobling mot internett Nok strømtilførsel og uttak, 230V. Ny trasé ned til isen Bygdeservice utarbeidet skiltplan, og skilter med redusert fartsgrense på 50 km/tim ble satt opp 2. Planlegging: Planleggingen var ganske enkel i år, da vi kunne «kopiere» mesteparten av forberedelsene som ble gjort i 2015. Møter i skøytefestivalen 2016: 10. november 2016, møte i ledergruppa, bestemme dato for skøytefestivalen 2016. - Arrangement ansvarlig Marius Nilsen - Festival ansvarlig Per Lorentzen - Teknisk ansvarlig Øystein Foss Vold - Bane ansvarlig Jostein Aaser 13. januar 2016, Stormøte med funksjonærene - Gjennomgang av program - Gruppemøter I tillegg til de formelle møtene var det mange uformelle møter, både med ledelsen og funksjonærer. ATV-loddsalg: Vår hovedsponsor, EIK Maskinsenter på Bjørkelangen gav oss en god pris på en ATV, type Kawasaki 750 som vi loddet ut. Vi hadde stand på følgende steder: - Joker på Setskog - Amfi Bjørkelangen Torg - MIX-Bjørkelangen Senter - Shell/7 Eleven   3. Målsetting: Antall deltagere: Antall besøkende: Målsetting: 300 1000 Oppnådd: 228   800 På grunn av at vi måtte utsette skøytefestivalen en dag, mistet vi en del deltagere og besøkende. 4. Markedsføring: Bruk av Facebook: Dato: Hva: Antall visninger: 14. des. 2015 Promo film 1  6087 6. jan. 2016 Is sikkerhet, film  6600 22. jan. 2016 Promo film 2  4600 4. feb. 2016 Promo film 3 11000 13. feb. 2016 Promo film 4  6900 14. feb. 2016 Film  2700 14. feb. 2016 Kort film fra festivalen  7900 Tot. Antall visninger: 45787 Mer enn 200000 personer har vært innom vår FB-side i perioden fra 14. des. 2015 – 20. feb. 2016 Annonsering: En annonse i Indre Akershus Blad. Hjemmesider: Følgende hjemmesider der Setskog Skøytefestivaler ligger ute: www.setskogskøytefestival.no www.setskogif.no http://nordicskatingcenter.nl/evenementen.html Nederland http://www.nordicwinter.nl/ Nederland http://www.natuurlijkscandinavie.nl/categories/noorwegen/  Nederland http://www.skridsko.net/ Sverige, passord kreves http://www.ffas.se/ Sverige, passord kreves http://www.solstaskaret.se Sverige, passord kreves Redaksjonell omtale: Indre Akershus Blad, 2 ganger Romerikes Blad, 1 gang 5. Arrangementet: 14. februar 2016 ble Setskog Skøytefestival gjennomført. Opprinnelig dato var bestemt til 13. februar, men for tynn is gjorde det nødvendig å flytte festivalen til 14. februar. Totalt var det 228 startende fordelt på følgende klasser: EIK løpet mosjon 7 km. 54 startende EIK løpet m/staver 21 km. 56 startende EIK sparkstøtting 2 km. 4 startende Barnerunden 500m/2000m 75 startende Erik Vea løpet u/staver 39 startende Skøytetraseene ble preparert rett før start og brøytemannskapene leverte isbaner, så bra som det er mulig å få til på naturis. Det var preparert rundløyper på; 500 m. 2000 m. og 7 km., hockey bane, lekebane og iskarusell. På festivalområdet var det et oppvarmet festivaltelt på hele 9x30 m. med tregulv, glassfasader, dører og vegger av plast. I teltet var det garderobe på 6x9 m. sekretariat, kiosksalg og sitteplasser til ca. 200 personer. Sekretariat 2, med speaker tjeneste og resultatservice i eget lett hus med utsikt over start/målgang. Det ble brukt elektronisk påmelding og tidtagerutstyr fra EQTiming, med online resultatservice på flatskjerm. Egen stand med loddsalg på ATV i teltet. Deltagerpremie, kopp med logo, til alle deltagere, utdelt ved målpassering. Medaljer og saft til alle ungene ved målpassering, barnerunden 500 m og 2000 m. Saftstasjon halvveis ved stor skøytetrasé. Premieutdeling i festivalteltet til 1.-2.-3. plassering i Erik Vea og EIK løpene. Trekning av ATV-lotteriet v/lensmann Svein Engen, i festivalteltet. Totalt var det 67 funksjonærer. Funksjon: Navn: Tlf.: Festivalansvarlig: Per Lorentzen 95123911 Arrangement ansvarlig: Marius Nilsen 40533120 Teknisk ansvarlig: Øystein Foss Vold 91387522 Sekretariat ansvarlig: Lene Malnes 92822108 Baneansvarlig/ATV-gruppa utkjøring: Jostein Aaser 92665602 Parkerings ansvarlig: Magne Malnes 92617320 Salgs ansvarlig: Karin Furunes 93029439 Lekeansvarlig: Pernille Hansen 92868184 Saftstasjoner ansvarlig: Anne Bach 92238172 Røde Kors var tilstede med to bårelag, et stasjonert på festivalområdet og et på isen. Røde Kors: Navn: Tlf.: Operativ leder: Linn Marie 40468046 En patrulje fra Politiet var innom festivalen og fikk orientering om arrangementet. De var svært godt fornøyd med opplegget. . 6. Etterbruk av skøytetraseer og festivalområdet: - Alle arbeidsdager etter skøytefestivalen, gjennomsnitt 50 skøyteløpere brukte isen frem til fredag 4. mars, fra tidlig morgen til sent på  kvelden. - 18.feb. Kjelle VGS med aktivitetsdag på festivalområdet og i skøytetraseene. - 20.-21. feb. mer enn 250 personer brukte festivalområdet og skøytetraseene, kiosksalg fra festivalteltet. - 21. feb. Skøytegudstjeneste i festivalteltet, 48 personer + prest. - 22. feb. fullmånetur kl. 21.00, 30 deltagere fra Aurskog, Rømskog, Bjørkelangen, Setskog og Oslo. - 27.-28. feb. mer enn 800 personer koste seg i finværet, på festivalplassen, på isen og på alle holmer og nabber rundt skøytetraseene.  Kiosksalg fra festivalteltet. - 4. mars. Setskog Barneskole, skøytedag på festivalområdet og i skøytetraseene. Brukte teltet som garderobe og hvile. - Skøytetraseene er vedlikeholdt med brøyting, høvling og kosting av isen, frem til 6.mars. Setskog 8. mars 2017 Per Lorentzen.

Steinby

Setskog_fotballgruppe

SCOOTERGRUPPA

- naturlig aktivitet
- naturlig aktivitet